Документы

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ПІДГОТОВКИ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Якісний склад групи забезпечення спеціальності
025 «музичне мистецтво»

переглянути

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У ЧЕРНІГІВСЬКОМУ МУЗИЧНОМУ УЧИЛИЩІ
ІМ. Л.М. РЕВУЦЬКОГО

переглянути