СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»

І ТУР – ФАХ

Абітурієнт повинен виконати:

а) продиригувати твором а cappella  чи з супроводом;

б) виконати нескладний вокальний твір;

в) прочитати з листа нескладну партитуру для 2-голосного однорідного хору;

г) відтворити задану мелодію та ритмічний  малюнок;

д) виконати програму  на фортепіано: твір крупної форми, поліфонію, п»єсу, етюд.

 

ІІ ТУР –  СОЛЬФЕДЖІО  ТА  МУЗИЧНА  ГРАМОТА

 

Вимоги  з  сольфеджіо

 

І. Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності в формі періоду (8-10 тактів) за 25 хвилин, з нескладним ритмом (прості види синкоп, тріолі, ноти з крапкою) та хроматизмами (ладова альтерація, прохідні та допоміжні хроматичні звуки, відхилення) в розмірах 2/4, 3/4 або 4/4. Диктант програється 12 разів.

ІІ. Проспівати:

 1. гаму – мажорну (трьох видів) або мінорну (трьох видів) в тональностях до 5-ти знаків та старовинні діатонічні лади; ступені в тональності;
 2. в тональності: інтервали з розв’язанням (діатонічні, тритони та характерні); акорди з розв’язанням (тризвуки головних ступенів та їх обернення,  зменшені та збільшений тризвуки з розв’язанням, D7 та його обернення, ЗмVІІ7, МЗмVІІ7, ІІ7);
 3. від звуку: вгору та вниз – чисті, великі, малі інтервали, тритони та характерні інтервали з розв’язанням;

акорди: мажорний та мінорний тризвуки та їх обернення, зменшений та

збільшений тризвук, D7 та його обернення, ЗмVІІ7, МЗмVІІ7 з

розв’язанням;

 1. незнайому мелодію з диригуванням у розмірах: 2/4, 3/4,  4/4 та 6/8  – одно- тональну з хроматизмами, відхиленнями в     споріднені тональності   та ритмічними труднощами (синкопи, тріолі,  ноти з крапкою, заліговані ноти, паузи).

 

ІІІ. Визначити на слух:

 1. мажор (трьох видів) і мінор (трьох видів), окремі тетрахорди і ступені, старовинні діатонічні лади;
 2. інтервали та акорди від звуку (у відповідності до ІІ.2);
 3. інтервали та акорди в тональності – окремо та у послідовності (див. ІІ.2).

ІV. Творчі вправи: підбір акомпанемента або другого голосу до даної мелодії.

 

Вимоги з музичної  грамоти

 

Абітурієнт повинен виявити знання:

 1. Фортепіанної клавіатури, знання назви октав, літерного позначення звуків і тональностей, тривалостей, пауз, нот в скрипковому та басовому ключах.

2.Основних видів метру (в т.ч. прості, складні та мішані), розміру, темпів та їх позначення; правил групування в простих розмірах;

 1. Мажорних та мінорних ладів трьох видів, знання мажорних та мінорних тональностей (до 7-ми знаків включно), квінтове коло тональностей, однойменні, паралельні, споріднені та енгармонічні тональності;
 2. Інтервалів на ступенях натурального мажору та мінору (чистих, малих, великих, діатонічних тритонів) та збільшених і зменшених – в гармонічних ладах (зб.2 та зм.7, зб.4 та зм.5, зб.5 та зм.4) з розв’язанням;

5.інтервалів, побудованих від звука вгору та вниз, з розв’язанням; знання енгармонізму інтервалів.

6.акордів:

– від звуку: тризвуків 4-х видів, обернень   мажорних і мінорних тризвуків, Д7 з                                                 оберненнями, увідних септакордів;

– в тональності: головних тризвуків та їх обернень, Д7 з оберненнями, увідних септакордів, ІІ7.

 1. 7. Будови хроматичних мажорних та мінорних гам.

 

Теоретичний  матеріал

 1. Нотне письмо. Назва октав.
 1. Метр. Ритм. Розмір.
 2. Прості розміри. Групування в простих розмірах.
 3. Складні, мішані розміри.
 4. Ритмічні групи: тріоль, синкопа, пунктирний ритм.
 5. Лад. Мажорний лад. Види мажору.
 6. Мінорний лад. Види мінору.
 7. Інтервали. Прості інтервали. Обернення, енгармонізм, розв’язання інтервалів.
 8. Квінтове коло мажорних та мінорних тональностей. Паралельні, однойменні та енгармонічні тональності.
 9.  Позначення тональностей латиною.
 10.  Інтервали на ступенях мажору та мінору.
 11.  Тритони (4).
 12.  Характерні інтервали (4).
 13.  Акорди. Види акордів. Чотири види тризвуків.
 14.  Обернення тризвуків. Головні тризвуки ладу з оберненнями. К64.
 15.  Збільшені та зменшені тризвуки в ладу з розв’язанням.
 16.  Септакорди. Види септакордів.
 17.  D7 з оберненнями.
 18.  ІІ7 (ММ7, МЗм7).
 19.  VІІ7 (МЗм7, Зм7).
 20.  Тризвуки на ступенях мажорного та мінорного ладу.
 21.  Прохідні та допоміжні хроматизми.
 22.  Альтерація в ладу.
 23.  Відхилення і модуляція.
 24.  Хроматична гама.
 25.  Транспозиція.
 26.  Динаміка і темпи.
 27.  Музичний синтаксис, музичні терміни.

 

ЗРАЗОК  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО  БІЛЕТА

1.В тональності D-dur проспівати:

а) вгору гармонічну, вниз натуральну гаму; ступені I – III – VII – V – I;

б) інтервали: в.6(I), ч.5(I), в.3(IV), зб.4(IV), м.6(ІІІ);

в) D2 та м.VII7 з розв’язанням.

2.Від звуку „d” проспівати вгору ч.4, м.6, М35, D43;    вниз   м.3, ч.5, В6.

3.Проспівати  з листа № 159 (Н.Котікова „Сольфеджіо”)

4.Слуховий аналіз.

5.Обернення інтервалів