СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ “ФОРТЕПІАНО”

І ТУР – ФАХ

Абітурієнт повинен виконати:

а) один поліфонічний твір;

б) 2 етюди на різні види техніки;

в) один твір крупної форми;

г) один твір українського автора або твір за вибором абітурієнта.

Екзаменаційна комісія має право на проведення додаткового розділу іспиту – виконання гам, арпеджіо, читання з листа.

 

ІІ ТУР –  СОЛЬФЕДЖІО  ТА  МУЗИЧНА  ГРАМОТА

 

Вимоги  з  сольфеджіо

І. Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності до 7 знаків в формі періоду (8-10 тактів) за 25 хвилин, з нескладним ритмом (прості види синкоп, тріолі, ноти з крапкою) та хроматизмами (ладова альтерація, прохідні та допоміжні хроматичні звуки, відхилення) в розмірах 2/4, 3/4 або 4/4. Диктант програється 12 разів.

ІІ. Проспівати:

 1. гаму  мажорну (двох видів) або мінорну (трьох видів); ступені в тональності;
 2. в тональності: інтервали з розв’язанням (діатонічні, тритони та характерні); акорди з розв’язанням (тризвуки головних ступенів та їх обернення,  D7 та його обернення, ЗмVІІ7, МЗмVІІ7, ІІ7);
 3. від звуку: вгору та вниз – чисті, великі, малі інтервали, тритони та характерні інтервали з розв’язанням та акорди, які вказані в п. ІІ.2.

ІІІ. Визначити на слух:

 1. мажор (двох видів) і мінор (трьох видів), окремі тетрахорди і ступені;
 2. інтервали та акорди від звуку (у відповідності до ІІ.2);
 3. інтервали та акорди в тональності – окремо та у послідовності (див. ІІ.2).

ІV. Проспівати з листа: незнайому мелодію з тактуванням у розмірах: 2/4, 3/4 та 4/4 (мелодичні та ритмічні труднощі у відповідності до п. І).

 

Вимоги з музичної  грамоти

Абітурієнт повинен виявити знання:

 1. Фортепіанної клавіатури, знання назви октав, літерного позначення звуків і тональностей, тривалостей, пауз, нот в скрипковому та басовому ключах; правил групування.
 2. Основних видів метру (в т.ч. прості, складні та мішані), розміру, темпів та їх позначення; правил групування в простих розмірах.
 3. Мажорних та мінорних ладів трьох видів, знання мажорних та мінорних тональностей (до 7-ми знаків включно), квінтове коло тональностей, однойменні, паралельні, споріднені та енгармонічні тональності.
 4.  Інтервалів на ступенях натурального мажору та мінору (чистих, малих, великих, діатонічних тритонів) та збільшених і зменшених – в гармонічних ладах (зб.2 та зм.7, зб.4 та зм.5, зб.5 та зм.4) з розв’язанням;

інтервалів, побудованих від звука вгору та вниз, з розвязанням; знання енгармонізму інтервалів.

 1. Акордів:

– від звуку – тризвуків 4-х видів, обернень   мажорних і мінорних тризвуків, Д7 з оберненнями, увідних септакордів;

– в тональності – головних тризвуків та їх обернень, Д7 з оберненнями, увідних септакордів, ІІ7.

 1. Будови хроматичних мажорних та мінорних гам.

 

Теоретичний  матеріал

 1. Нотне письмо. Назва октав.
 2. Метр. Ритм. Розмір.
 3. Прості розміри. Групування в простих розмірах.
 4. Складні, мішані розміри.
 5. Ритмічні групи: тріоль, синкопа, пунктирний ритм.
 6. Лад. Мажорний лад. Види мажору.
 7. Мінорний лад. Види мінору.
 8. Інтервали. Прості інтервали. Обернення, енгармонізм, розв’язання інтервалів.
 9. Квінтове коло мажорних та мінорних тональностей. Паралельні, однойменні та енгармонічні тональності.
 10.  Позначення тональностей латиною.
 11.  Інтервали на ступенях мажору та мінору.
 12.  Тритони (4).
 13.  Характерні інтервали (4).
 14.  Акорди. Види акордів. Чотири види тризвуків.
 15.  Обернення тризвуків. Головні тризвуки ладу з оберненнями. К64.
 16.  Збільшені та зменшені тризвуки в ладу з розв’язанням.
 17.  Септакорди. Види септакордів.
 18.  D7 з оберненнями.
 19.  ІІ7 (ММ7, МЗм7).
 20.  VІІ7 (МЗм7, Зм7).
 21.  Тризвуки на ступенях мажорного та мінорного ладу.
 22.  Прохідні та допоміжні хроматизми.
 23.  Альтерація в ладу.
 24.  Відхилення і модуляція.
 25.  Хроматична гама.
 26.  Транспозиція.
 27.  Динаміка і темпи.
 28.  Музичний синтаксис, музичні терміни.

 

ЗРАЗОК  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО  БІЛЕТА

1.В тональності h-moll проспівати:  а) вгору натуральну, вниз гармонічну гаму;

б) інтервали: в.6 (III), зм.5 (II), в.3 (III), м.6 (V), зб.4 (IV), в.6 (III);

в) послідовність акордів: t35 – S6 – D – D2 – t6 – II7 – D43 – t.

2.Від звуку „a” проспівати вгору в.7, зб.4, М6  та  D43 з розв’язанням;

вниз   ч.4, ч.8, В64 та  D43 з розв’язанням.

3.Проспівати з листа № 173 (П. Драгоміров „Сольфеджіо”).

4.Слуховий аналіз.

5.Розмір, основні види розмірів, дво- та тридольні розміри.