СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ТЕОРІЯ МУЗИКИ»

І  ТУР.  СОЛЬФЕДЖІО  ТА  МУЗИЧНА  ГРАМОТА

 

Вимоги  з  сольфеджіо

Абітурієнт повинен:

а) написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності до 7 знаків в формі періоду (8-10 тактів) за 25 хвилин, з нескладним ритмом (прості види синкоп, тріолі, ноти з крапкою) та хроматизмами (ладова альтерація, прохідні та допоміжні хроматичні звуки, відхилення) в розмірах 2/4, 3/4 або 4/4;

б) проспівати:

 1. гаму – мажорну (трьох видів) або мінорну (трьох видів); старовинні діатонічні лади (лади народної музики);
 2. в тональності: ступені (в т.ч. і альтеровані); інтервали з розв’язанням (діатонічні, тритони та характерні); акорди з розв’язанням (тризвуки головних ступенів та їх обернення, зменшений та збільшений тризвуки, D7 та його обернення, ЗмVІІ7, МЗмVІІ7, ІІ7);
 3. від звуку: вгору та вниз – окремі інтервали та акорди, які вказані в п.2;
 4. з листа незнайому мелодію з диригуванням у розмірах: 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8 (мелодичні та ритмічні труднощі у відповідності до п. І);

в) визначити на слух:

 1. види мажору і мінору, лади народної музики, окремі тетрахорди і ступені;
 2. інтервали та акорди від звуку (у відповідності до ІІ.2);
 3. інтервали та акорди в тональності – окремо та у послідовності (див. ІІ.2);

г) творчі вправи:

 1. створити мелодію із включенням окремих елементів інтервалів, акордів, ритмічних груп тощо;
 2. створити друге речення до даного першого та просольфеджувати його;
 3. підібрати акомпанемент або другий голос до даної мелодії.

Крім того, абітурієнт повинен виявити навички транспонування одноголосних нескладних прикладів.

 

Вимоги з музичної  грамоти

 

Абітурієнт повинен виконати:

І.Письмову роботу з музичної грамоти, до якої входять:

 • приклад на групування тривалостей;
 • приклад на транспонування 2- або 3-голосного прикладу;
 • побудова від заданого звуку інтервалів та акордів;
 • побудова хроматичної гами (мажорної або мінорної);
 • визначення та побудова акордів в тональності;
 • побудова хроматичної гами в тональностях до 6 знаків включно.

Час написання роботи 45 хвилин.

ІІ. Під час усної відповіді виявити знання:

 1. фортепіанної клавіатури, знання назви октав, літерного позначення звуків і тональностей, тривалостей, пауз, нот в скрипковому та басовому ключах;
 2. основних видів метру (в т.ч. прості, складні та мішані), розміру, темпів та їх позначення;
 3. мажорних та мінорних ладів трьох видів та старовинних діатонічних ладів, знання мажорних та мінорних тональностей (до 7-ми знаків включно), квінтове коло тональностей, однойменні, паралельні, споріднені та енгармонічні тональності;
 4. інтервалів на ступенях натурального мажору та мінору (чистих, малих, великих, діатонічних тритонів) та збільшених і зменшених – в гармонічних ладах (зб.2 та зм.7, зб.4 та зм.5, зб.5 та зм.4) з розв’язанням;

– інтервалів, побудованих від звука вгору та вниз; знання енгармонізму інтервалів;

 1. акордів:

– від звуку: тризвуків 4-х видів, обернень   мажорних і мінорних тризвуків, Д7 з оберненнями, увідних септакордів;

– в тональності: головних тризвуків та їх обернень, Д7 з оберненнями, увідних септакордів, ІІ7.

 1. будови хроматичних мажорних та мінорних гам.

 

ЗРАЗОК  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО  БІЛЕТА

 

1.В тональності Des-dur проспівати:

а) вгору натуральну, вниз гармонічну гаму;

б) характерні інтервали з розв’язанням;

в) послідовність акордів: T6 – II7  – D43 –T – S6 – К64 – D7 –T.

2.Від звуку „b” проспівати вгору ч.4, в.6, Зб.35;  вниз  зм.4, м.7, D43 з розв’язанням.

3.Проспівати  з листа № 159 (П.Драгоміров „Сольфеджіо”).

4.Слуховий аналіз.

 1. Головні тризвуки, їх обернення та розв’язання.

 

 

ІІ  ТУР.  МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА

 

Вимоги  з  музичної  літератури

 

Абітурієнт повинен виявити:

 • знання предмету в обсязі Програми ДМШ всіх років вивчення (життєвий і творчий шлях композитора, аналіз музичних творів);
 • вміння аналізувати музичний твір, визначити образний зміст головного тематизму;
 • знання головних особливостей музичних жанрів;
 • знання музикознавчих термінів;
 • навички володіння музичним інструментом і голосом (зіграти та заспівати головні теми творів, що аналізуються);
 • загальний рівень культури, знання найважливіших явищ історії культури, літератури, живопису.

 

Теоретичний та музичний матеріал

 

 1. С.Гулак-Артемовський. Життєвий та творчий шлях.

Опера “Запорожець за Дунаєм”.

 1. М.Лисенко. Життєвий та творчий шлях.

Обробки народних пісень. Опера “Тарас Бульба”.

 1. М.Леонтович. Життєвий та творчий шлях.

Хорові обробки народних пісень “Пряля”, “Щедрик”, “Дударик”.

 1. Л.Ревуцький. Життєвий та творчий шлях.

Кантата-поема “Хустина”. Симфонія №2.

 1. В.Косенко. Життєвий та творчий шлях.
 2. Б.Лятошинський. Життєвий та творчий шлях.
 3. І.С.Бах. Життєвий та творчий шлях.

Клавірні сюїти, інвенції, “ДТК” (Прелюдія і фуга до мінор).

 1. Й.Гайдн. Життєвий та творчий шлях.

Симфонія Мі-бемоль мажор. Соната мі мінор.

 1. В.А.Моцарт. Життєвий та творчий шлях. Опера “Весілля Фігаро”.

Симфонія соль мінор (І частина). Соната Ля мажор.

 1. Л.Бетховен. Життєвий та творчий шлях. Увертюра “Егмонт”.

Симфонія №5. Соната для ф-но №8.

 1. Ф.Шуберт. Життєвий та творчий шлях.

Вокальні твори. Симфонія №8 “Незакінчена”.

 1. Ф.Шопен. Життєвий та творчий шлях.

Мазурки, полонези, прелюдії, ноктюрни.

 1. М.Глінка. Життєвий та творчий шлях.

Опера “Іван Сусанін”. Вокальні твори.

 1. О.Даргомижський. Життєвий та творчий шлях.

Вокальні твори.

 1. М.Мусоргський. Життєвий та творчий шлях.

Опера “Борис Годунов”.

 1. О.Бородін. Життєвий та творчий шлях.

Опера “Князь Ігор”. Симфонія №2 (І частина).

 1. М.Римський –Корсаков. Життєвий та творчий шлях.

Опера “Снігуронька”. Симфонічна сюїта “Шехеразада”.

 1. П.Чайковський. Життєвий та творчий шлях.

Опера “Євгеній Онєгін”. Симфонія №1 (І частина).

 1. С.Прокоф’єв. Життєвий та творчий шлях.

Кантата “Олександр Невський”. Симфонія №7 (І частина).

 1. Д.Шостакович. Життєвий та творчий шлях.

Симфонія №7 (І частина).

 1. А.Хачатурян. Життєвий та творчий шлях.

Концерт для скрипки з оркестром ре мінор.

 

               ЗРАЗОК  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО  БІЛЕТА

 

 1. І.С.Бах. Життя і творчість.
 2. М.Римський-Корсаков. Опера “Снігуронька”.
 3. Музичний матеріал.

 

 

ІІІ  ТУР.  ФОРТЕПІАНО

 

Абітурієнт повинен виконати:

 • один етюд;
 • поліфонічний триголосий твір;
 • один твір великої форми (рондо, варіації, одну-дві частини сонати або концерту);
 • одну п’єсу кантиленного характеру;

прочитати з листа твір за IV-V клас ДМШ.