СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «СПІВ»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ  «СПІВ»

 

І ТУР – ФАХ

Абітурієнт повинен виконати:

а) 2 твори (2 народні пісні або народну пісню та романс чи нескладну арію) з супроводом;

б) рухи під музику на сцені;

 

ІІ ТУР – ФАХ

 

а) продекламувати  (байку, вірш або прозу);

б) 2-3 народні пісні без супроводу.

в) відтворити  за екзаменатором по пам»яті дану мелодію та невеликий

ритмічний малюнок.

г) абітурієнт повинен проспівати:

  1. гаму – натуральну мажорну або мінорну (трьох видів) в тональностях до 3-х знаків; ступені в тональності (з розв’язанням нестійких);
  2. в тональності: інтервали (чисті, великі, малі, діатонічні тритони) та акорди з розв’язанням (тризвуки головних ступенів та їх обернення, D7 з розв’язанням);

д) абітурієнт повинен виявити знання:

  1. літерного позначення звуків;
  1. мажорних та мінорних ладів (мажор – натуральний, мінор – натуральний, гармонічний та мелодичний) до 3-х знаків;
  2. назви темпів (італійською мовою) та деяких розповсюджених прийомів виконання.