СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ»

І ТУР – ФАХ

 

Духові інструменти

Абітурієнт повинен виконати:

а) гами до 4 знаків, їх тризвуки, Д7, та зм.У117 в помірному темпі, різними штрихами;

б) два етюди різнопланового характеру (у повільному та швидкому  темпах);

в) два різнохарактерні твіри малої форми (кантиленну та технічну) або один твір крупної форми і п»єсу.

Ударні інструменти

Абітурієнт повинен виконати:

Ксилофон:

а) гами до 3 знаків, арпеджіо;

б) два твори;

в) один технічний етюд.

Малий барабан:

а) тремоло, поодинокі удари, двійки, трійки;

б) 2 технічних етюди.

 

ІІ ТУР –  СОЛЬФЕДЖІО  ТА  МУЗИЧНА  ГРАМОТА

 

Вимоги  з  сольфеджіо

І. Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності (до 4-х знаків) в формі періоду (8 тактів) за 30 хвилин, з нескладним ритмом (прості види синкоп, ноти з крапкою) та ладо-інтонаційними труднощами (нескладні стрибки вгору та вниз, три види мінору) в розмірах 2/4, 3/4 або 4/4. Диктант програється 12 разів.

ІІ. Проспівати:

 1. гаму – мажорну (двох видів) або мінорну (трьох видів) в тональностях до 4-хзнаків; ступені в тональності (з розв’язанням нестійких);
 2. в тональності: інтервали вгору та вниз з розв’язанням (чисті, малі та великі, тритони та характерні);
 3. акорди з розв’язанням (тризвуки головних ступенів та їх обернення,  D7 та його обернення з розв’язанням,  ЗмVІІ7, МЗмVІІ7).
 4. від звуку: вгору та вниз – чисті, великі, малі інтервали, тритони та характерні інтервали з розв’язанням;
 5. акорди: мажорний та мінорний тризвуки та їх обернення, D7 та його

обернення, ЗмVІІ7, МЗмVІІ7 з  розв’язанням.

ІІІ. Визначити на слух:

 1. мажор (двох видів) і мінор (трьох видів), окремі тетрахорди і ступені;
 2. інтервали та акорди від звуку (у відповідності до ІІ.4, 5);
 3. інтервали та акорди в тональності – окремо та у послідовності (див. ІІ.2, 3).

ІV. Проспівати з листа: незнайому мелодію з диригуванням у розмірах:

2/4, 3/4 та 4/4. Інтонаційні та ритмічні труднощі –  згідно з п. І.

 

Вимоги з музичної  грамоти

Абітурієнт повинен виявити знання:

 1. Фортепіанної клавіатури, знання назви октав, тривалостей, пауз, нот в

скрипковому та басовому ключах.

 1. Основних видів метру (в т.ч. прості та складні) та розміру.
 2. Мажорних та мінорних ладів (мажор – натуральний та гармонічний, мінор – натуральний, гармонічний та мелодичний до 4-х знаків), квінтового кола тональностей, однойменних та паралельних тональностей.
 1. Інтервалів на ступенях натурального мажору та мінору (чистих, малих, великих, діатонічних тритонів) та збільшених і зменшених – в гармонічних ладах (зб.2 та зм.7) з розв’язанням;

– інтервалів, побудованих від звука вгору та вниз, з розв’язанням.

 1. Акордів:

– в тональності – головних тризвуків та їх обернень, Д7 з оберненнями, увідних септакордів з розв’язанням;

– від звуку – мажорних та мінорних тризвуків та їх обернень,  Д7 з оберненнями, увідних септакордів з розв’язанням.

 

Теоретичний  матеріал

 1. Нотне письмо. Назва октав.
 2. Метр. Ритм. Розмір.
 3. Прості розміри. Складні розміри.
 4. Ритмічні групи: синкопа, пунктирний ритм.
 1. Лад. Мажорний лад. Види мажору.
 2. Мінорний лад. Види мінору.
 3. Інтервали. Прості інтервали. Обернення, розв’язання інтервалів.
 4. Квінтове коло мажорних та мінорних тональностей. Паралельні та однойменні тональності.
 5. Інтервали на ступенях мажору та мінору.
 6.  Тритони (4).
 7.  Характерні інтервали (зб.2 та зм.7).
 8.  Акорди. Види акордів. Мажорний та мінорний тризвуки.
 9.  Обернення тризвуків. Головні тризвуки ладу з оберненнями.
 10.   Септакорди. Види септакордів.
 11.  D7 з оберненнями.
 12.  VІІ7 (МЗм7, Зм7).
 13.  Транспозиція.
 14.  Динаміка і темпи.

 

ЗРАЗОК  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО  БІЛЕТА

 

1.В мі мінорі проспівати:  а) натуральну гаму вгору та вниз;

б) інтервали в.3/ІІІ; ч.4/ІІ; ч.5/І;

в) послідовність акордів: t-S6-D35 – t 6.

2.Від звуку „ре” проспівати вгору м.3, ч.4, В35, Dз розв’язанням.

3.Проспівати з листа: № 32 (Г.Фридкин. «Чтение с листа на уроках сольфеджио»).

4.Слуховий аналіз.

5.Назвати тональності з трьома ключовими знаками.