Вступні іспити

Конкурсний відбір на навчання до коледжу здійснюється за результатами:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти:

  1. мотиваційний лист вступника*
  2. творчий конкурс (виконання двох різнохарактерних  творів – посилання на відео  YouTube до 13 липня) **

для вступу на основі повної загальної середньої освіти

  1. мотиваційний лист вступника*
  2. творчий конкурс ( виконання двох різнохарактерних  творів – посилання на відео  YouTube до 5 серпня)**

*-Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію

**- 1) відео двох різнохарактерних творів завантажити в YouTube
2) посилання на відео  надіслати через форму РЕЄСТРАЦІЯ НА ТВОРЧИЙ КОНКУРС